Algemeen Akkerbouw Grondverzet Golfbanen Sportvelden Graszoden Contact
tabuit tabuit tabuit tabuit tabuit tabuit tabuit
 

Golfbanen

Golfbanen

Aanleg en renovatie van golfbanen:

 

Een golfbaan wordt vaak intensief gebruikt en onderhouden met te zware machines, waardoor er samendrukking van de grond plaats vindt. De graswortels krijgen dan onvoldoende lucht, water en voedingsstoffen, wat resulteert in een zwakke en ondiepe beworteling. Zonder sterke wortelgroei wordt het gras zwak en dun, en is daardoor kwetsbaarder voor slijtage. Loonbedrijf Poldervaart en Zn. hebben zich gespecialiseerd in de aanleg, renovatie en onderhoud van golfbanen. Met de nodige deskundigheid en ervaring, het juiste materiaal en het streven naar perfectie staan wij garant voor een optimale conditie van uw golfbaan. Of het nu gaat om de aanleg van een nieuwe golfbaan, de renovatie van de baan of het onderhoud ervan.

Bij de aanleg, renovatie en/of onderhoud van een sportveld zijn de volgende werkzaamheden onontbeerlijk:

 

Bodemdrainage

Bodemdrainage is onmisbaar voor een goed bespeelbare golfbaan. Drainage wordt toegepast om het overtollige water af te voeren. Voor drainage van golfbanen gebruiken wij een compacte kettinggraver, die eventueel met transportband kan worden uitgerust. Hiermee kan de uitgegraven grond in één werkgang worden opgeladen en afgevoerd. Het voordeel van deze methode is dat de vaak smerige ondergrond niet in de toplaag van de golfbaan wordt verwerkt. De sleuven worden met speciale zandwagens, met zijafvoer, afgevuld met drainagezand. Daarna worden de sleuven door een trekker met drukwiel aangedrukt.

 

Egaliseren

Het egaliseren gebeurt met een kilverbak achter de tractor. We beschikken over een kleine en een grote kilverbak, met een automatische dubbele afschotlaser en ontvanger. Met behulp van de laserapparatuur bepalen we de bestaande hoogte, de toekomstige hoogte en de te verwerken hoogte. Wij hebben gekozen voor een laser meetsysteem dat tijdens het egaliseren continu, zeer nauwkeurig, metingen verricht. De laserontvanger op de kilverbak is aangesloten op een computer in de cabine van de tractor. De hoogten en het afschot worden eerst in de computer ingevoerd, waarna de computer automatisch de hoogte van de kilverbak regelt. Op deze manier wordt de golfbaan naar alle hoeken afgelaserd, zodat het waterafvoerend vermogen wordt gewaarborgd.

 

De toplaag en inzaaien

Met een spitmachine worden storende lagen doorbroken en gemengd met nieuw aangevoerd toplaag materiaal. De toplaag dient stabiel, vlak en waterdoorlatend te zijn. Dit wordt verkregen door een mengsel van teeltaarde en verschralingzand te gebruiken. Nadat het land gevlakt is wordt de toplaag zaaiklaar gemaakt door middel van een rotorkopeg die vóór de zaaiunit gemonteerd wordt. Het zaaimechanisme van de volveld zaaiunit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het zaad, wat garant staat voor een uniforme opkomst zonder banen op strepen.

 

Onderhoud van golfbanen:

 

Verticuteren

Verticuteren is het mechanisch verwijderen van vilt uit de grasmat. Viltvorming kan ontstaan door slecht beluchte grond, overmatige beregening of rottend groenafval op de baan. Een schoon en goed beluchtte golfbaan is dan ook van essentieel belang om viltvorming te voorkomen. Om restanten van mos, gras etc. direct tijdens het verticuteren te verwijderen, is onze verticuteermachine vóór een veegmachine geplaatst. De veegmachine is voorzien van een opvangbak, die vervolgens weer het afval in een container of kipper kan storten.

 

Bezanden

Naast het beluchten en schoonhouden van de golfbaan is viltvorming ook te voorkomen door het veld te verschralen d.m.v. bezanden. Het aanbrengen van zand zorgt tevens voor een betere waterdoorlating en bepaalde onkruiden kunnen worden tegen gegaan. Het zand wordt in kleine hoeveelheden gestrooid.

 

Verti-drainen

Gras moet lucht, water en voedingsstoffen op kunnen nemen. Met het verti-drainen wordt de mat verticaal belucht. Het effect van deze beluchtingbewerking wordt gecombineerd met het bezanden. Eerst wordt er bezand en daarna belucht. Na het beluchten wordt het zand gesleept en ontstaat er een zandkolom. Deze zandkolom kan gedurende langere tijd water afvoeren en lucht toelaten in de toplaag.

 

Doorzaaien

Doorzaaien is een jaarlijks onderdeel van een goed onderhoud van uw golfbaan. Een schijven zaaimachine brengt het graszaad ideaal in de toplaag. Door de twee rollen met schijven wordt de rij-afstand 3,5 cm. Deze machine snijdt de mat als het ware open, het zaad valt in de sleuf, die vervolgens wordt dicht gerold met als gevolg een mooi vlak veld. Een optimaal resultaat wordt verkregen door diagonaal doorzaaien. Dit geeft een uniforme opkomst. Intensief bespeelde plekken worden op deze manier weer voorzien van een kwalitatief en kwantitatief grasbestand.

 

Maaien

Bij de meeste sporten is een vlak en regelmatig oppervlak van het veld gewenst. Goed onderhoud leidt tot een gezonde en dichte grasmat. Secuur maaien is dan ook een essentieel onderdeel van goed onderhoud. Het maaien wordt uitgevoerd met een kooimaaier. Deze maaier levert strak maaiwerk van een hoge kwaliteit af, mede door de meerdere afsnijdingen per meter.

 

Beregenen

Tijdens droge perioden kan beregening van het sportveld noodzakelijk zijn. Met onze beregeningsinstallatie, met een variërende werkbreedte van 50 tot 110 meter, kan uw golfbaan snel en effectief beregend worden. De pomp geeft een opbrengst van 90 m³ per uur.

      

 

 

 

  

Verti-drainen golfbaan in België

 

 
Shop for wedding dresses and prom dress for sale such as: Coach Outlet Online Cheap Coach Bags Discount Coach Handbags Discount Coach Bags Coach Outlet Cheap Coach Handbags More shopping sites & resources
这里输入要放的代码或者要检测的代�div id="lDYKtN">
Coach Outlet Online Discount Coach Bags Discount Coach Handbags Cheap Coach Bags Cheap Coach Handbags Coach Outlet